Elke opdracht die een art director krijgt moet worden uitgewerkt vanuit het uitgangspunt dat een bedrijf met haar merk, product of dienst bij de doelgroep (de klanten) iets wil bereiken (de doelstelling).

Om dit te kunnen doen is inzicht in de markt, de doelgroep en het merk, product of de dienst nodig en in de wijze waarop de doelgroep het beste kan worden benaderd vanuit de kracht van het merk. In deze fase gaat het erom te komen tot een goede briefing of debriefing welke wordt door vertaald naar een goede creatieve briefing waarmee je als art director het creatieve proces ingaat.

In de creatieve fase worden ideeën ontwikkeld, bedacht, geschetst. Het gekozen idee wordt uitgewerkt tot een advertising concept en er wordt bepaald met welke middelen en media de doelgroep wordt benaderd.

Natuurlijk gaat het niet altijd om grote advertising projecten, maar ook voor een huisstijl of webdesign wordt voorgaande traject in meer of mindere mate doorlopen.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding:

  • concepttraining
  • marketingcommunicatie: focus op briefing
  • strategie: focus op creatieve briefing
  • mediastrategie
  • copy lessen
  • portfolio begeleiding
  • film maken
  • een brede variatie aan creatieve opdrachten (branding, advertising nieuw product, digital advertising etc.)
  • creatieve opdrachten extern begeleid door reclamebureaus
  • afsluitend examen

Bij voldoende resultaat en deelname over het gehele studiejaar en het behalen van het examen wordt de studie afgesloten met het JUNIOR Diploma Art Direction.

Maar het belangrijkste eindresultaat is jouw portfolio waaruit blijkt dat je in staat bent middelenvrije concepten te bedenken en uit te werken in geïntegreerde communicatiecampagnes.