CRKBO Geregistreerde opleidingsinstelling

Onze onderwijsinstelling is goedgekeurd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO, www.crkbo.nl) en voldoet daarmee aan de van overheidswege vastgestelde Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor kunnen wij onze studiegelden btw-vrij aanbieden.

Particuliere opleidingsinstelling

JUNIOR is altijd een onafhankelijke particuliere opleidingsinstelling geweest. Onze onderwijsinstelling is derhalve een niet-geaccrediteerde/gesubsidieerde onderwijsinstelling. Dit is een bewuste keuze waardoor wij korte beroepsopleidingen met louter focus op het vak kunnen bieden met een werk- en denkniveau vergelijkbaar met hbo-niveau. Hierdoor kunnen wij ook werken met docenten die werkzaam zijn in het vak en met beide benen in de praktijk van vandaag staan.

Doordat wij niet geaccrediteerd zijn, is er geen sprake van een erkend hbo-diploma, maar de waarde voor de markt en de bureauwereld zit in de professionaliteit van de opleiding en vooral in de opgebouwde portfolio als proeve van bekwaamheid, niet in een diploma.

Klachtenregeling

Onze onderwijsinstelling heeft een klachtenregeling en kan worden opgevraagd.

Waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. JUNIOR AGENCY zal er altijd naar streven zonder onnodige formaliteiten in overleg tot een voor alle partijen tevredenstellende oplossing te komen. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat een formele klachtenprocedure (volgens bijgaande klachtenregeling) nog nooit aan de orde is geweest. Ons uitgangspunt is dat dit ook niet zo ver zal komen.

Algemene voorwaarden

De volledige algemene voorwaarden worden bij elk studiecontract verstrekt en kunnen desgewenst ook separaat worden opgevraagd.